Choose language: [pl] [en]

News - Wrocławskie tramwaje konne

Wrocławskie tramwaje konne

31 grudnia 2017

Serdecznie zachęcamy do nabycia książki "Wrocławskie tramwaje konne", która przybliża początki funkcjonowania komunikacji zbiorowej we Wrocławiu. Autorem pozycji jest Tomasz Sielicki, badacz dziejów transportu miejskiego w stolicy Dolnego Śląska, a jednocześnie pracownik MPK Wrocław. Książka wydana przez oficynę Księży Młyn jest bogato ilustrowana, a liczne cytaty m.in. z ówczesnej prasy pokazują realia życia we Wrocławiu w 4. ćwierci XIX wieku.

10 lipca 1877 roku we Wrocławiu otworzono pierwszy odcinek miejskiej kolei konnej. Trasa obsługiwana przez przedsiębiorstwo Breslauer Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft (Wrocławskie Towarzystwo Kolei Ulicznej) wiodła z Przedmieścia Oławskiego na Szczytniki. W ciągu kilkunastu lat udało się stworzyć jedną z największych sieci tramwajowych w Niemczech o łącznej długości tras przekraczającej 30 km. Pod koniec XIX stulecia, w okresie największego rozkwitu na pięciu liniach kursowało 140 wagonów, do ciągnięcia których spółka wykorzystywała ponad pół tysiąca koni.
W książce "Wrocławskie tramwaje konne" autor pełni rolę przewodnika. Przybliża rozwój kolei konnej we Wrocławiu i szczegóły jej codziennej eksploatacji. Informacje na temat zajezdni, wagonów, infrastruktury czy koni tworzą zwarty obraz transportu w mieście w ostatnich dekadach XIX stulecia.
Bogaty materiał ilustracyjny, a także liczne artykuły prasowe opowiadające o tramwajach konnych we Wrocławiu pomogą Czytelnikom przenieść się w odległe czasy i poznać niemal nieznane oblicze miasta.

Added: 16 listopada 2017