Choose language: [pl] [en]

Heritage trams and buses in Wroclaw - Odbiór drugiego etapu remontu Jelcza 080

Odbiór drugiego etapu remontu Jelcza 080

Odbiór drugiego etapu remontu Jelcza 080

W czwartkowy poranek 10 września 2020 r. odbył się odbiór drugiego etapu prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytkowym autobusie Jelcz 080 z 1980 r. Komisja z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków odebrała prace bez uwag. Prace polegały przede wszystkim na usprawnieniu układu napędowego i odtworzeniu relatywnie

nieskomplikowanej instalacji elektrycznej w zakresie koniecznym do uruchomienia pojazdu. Ze względu na ograniczone fundusze wykonane zostały tylko niezbędne prace, które objęły wyłącznie podzespoły wymagające napraw i regeneracji, natomiast zrezygnowano z remontu kapitalnego wszystkich podzespołów i elementów wyposażenia, co być może - w zależności od potrzeb - zrealizujemy w przyszłości. Działania były wspierane przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl) w ramach pierwszej w 2020 r. edycji otwartego konkursu ofert na realizację działań w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu. Był to drugi etap remontu - pierwszy miał miejsce w 2019 r. i był realizowany dzięki dotacji z tego samego źródła. Autobus Jelcz 080 był już prezentowany podczas Dnia Otwartego Zajezdni Popowice 5 września 2020 r. Obecnie do wykonania pozostaje odbudowa wnętrza i kilka napraw wynikających z przeglądu podzespołów w etapie drugim.

Added: 10 września 2020

Main Page