Choose language: [pl] [en]

Heritage trams and buses in Wroclaw - KSTM wygrał konkurs na realizację trzeciego etapu odbudowy wagonu Maximum

KSTM wygrał konkurs na realizację trzeciego etapu odbudowy wagonu Maximum

KSTM wygrał konkurs na realizację trzeciego etapu odbudowy wagonu Maximum

Konkurs został ogłoszony i rozstrzygnięty przez Gminę Wrocław, która przeznaczyła na realizację zadania publicznego kwotę 400 000 zł. Celem projektu jest kontynuacja odbudowy i kontynuacja procesu przywracania do stanu pierwotnego z czasów powstania unikalnego wagonu tramwajowego typu Maximum z 1901 r., jedynego zachowanego w Polsce i jednego z nielicznych na świecie. Prace finansowane z przyznanej dotacji obejmą odtworzenie instalacji elektrycznej, w tym regenerację, konserwację i montaż nastawników wraz z dostosowaniem ich do przywróconego kształtu pomostów, a także otworzenie odbieraka prądu i kilka innych działań (m.in. odtworzenie piasecznicy wraz z mechanizmem uruchamiającym zsyp piasku oraz pokrycie dachu wagonu elektroizolacyjnymi docelowymi powłokami malarskimi). W wyniku realizacji tych prac wagon będzie elektrycznie sprawny, to znaczy będzie w stanie poruszać się "o własnych siłach" (dzięki pracy silników elektrycznych). Do realizacji prac częściowo przydatna będzie zachowana oryginalna i przygotowana przez członków Klubu dokumentacja techniczna. Brak jednak takich szczegółowych dokumentów właśnie dla instalacji elektrycznej, co zmusza do wykorzystania rozwiązań z innych wagonów pochodzących z podobnego okresu. Odtworzenie instalacji elektrycznej wymagać więc będzie zaprojektowania całego układu okablowania i podzespołów, biorąc pod uwagę cechy (m.in. oporność) silników i nastawników. Ze względu na potrzebę wykorzystania szlachetnych materiałów i specjalistycznego sprzętu koszty planowanych prac są dość wysokie. Sam zakup kabli może kosztować około 100 000 zł. Trudne do pozyskania są np. sprężyny z drutu oporowego i elementy porcelanowe do ram oporowych, a także krzywki do nastawników. W wyniku realizacji zaplanowanych prac Wrocław uzyska naprawdę cenny – a docelowo też sprawny – zabytkowy tramwaj, którym będzie mógł się chwalić na wielu forach.Wartość tramwaju Maximum wynika z tego, że czteroosiowe wagony z początku XX w. są niezwykłą rzadkością na skalę światową. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych można spotkać jedynie pojedyncze egzemplarze. Do tej pory tylko Berlin może pochwalić się trzema eksponatami obrazującymi różne stopnie modernizacji wagonów tego typu: od początków eksploatacji po przebudowy z okresu międzywojennego. Wrocław ma to szczęście, że w swej historii również posiadał podobne wagony oraz że możliwa jest rekonstrukcja chociaż jednego, który z pewnością – w przypadku pieczołowitej restauracji – stanie się atrakcją miasta. W Europie Środkowo-Wschodniej jest to jeden z pojedynczych egzemplarzy tego typu tramwajów (np. w Libercu znajduje się tramwaj z wózkami typu Maximum-Minimum, ale został sprowadzony ze Szwajcarii). Zadanie będzie więc prowadzone z zachowaniem wszystkich wymogów realizacji prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym. Nie tylko biorąc pod uwagę wpisanie pojazdu do rejestru zabytków, ale też ze względu na jego wiek, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne prekursorskie dla początku XX w., a także niewielką całkowitą liczbę zachowanych egzemplarzy należy go traktować jako obiekt szczególny.Podczas restauracji planuje się zorganizowanie ogólnodostępnej prezentacji wagonu, mającej na celu pokazanie przebiegu prac wspieranych przez Gminę Wrocław. Prezentacja odbędzie się 7 września 2019 r. na terenie dawnej zajezdni tramwajowej "Popowice" przy ul. Legnickiej 65 i będzie połączona z większą imprezą plenerową poświęconą dziedzictwu środków transportu.

Added: 19 lutego 2019

Main Page