Wybierz język: [pl] [en]

Nasze działania - Odbiór konserwatorski trzeciego etapu prac przy wagonie Maximum

Odbiór konserwatorski trzeciego etapu prac przy wagonie Maximum

23 grudnia 2019

23 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 odbył się odbiór konserwatorski trzeciego etapu prac przy wagonie typu Maximum z 1901 r. (jest to drugi etap, który prowadził Klub Sympatyków Transportu Miejskiego, pierwszy etap - obejmujący odbudowę nadwozia - realizowała bezpośrednio Gmina Wrocław w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego pod nadzorem Tomasza Sielickiego). Obecny etap obejmował prace mające na celu przywrócenie wagonowi sprawności elektrycznej: 1. Dostosowanie pozyskanych nastawników bębnowych do zastosowanego schematu instalacji wraz z ich regeneracją (w tym sprawdzenie, uzupełnienie i ewentualna wymiana zużytych przerywników, oczyszczenie całych nastawników, sprawdzenie docisku śrub zaciskowych przerywników, wykonanie osłon nastawników). 2. Odtworzenie ram oporowych (w tym sprawdzenie stanu izolatorów, wyprasek i spiral oporowych z pozyskanych ram, wymienienie uszkodzonych elementów, wykonanie osłon ram oporowych). 3. Wykonanie instalacji łączącej odbierak prądu, nastawniki i silniki. 4. Montaż zregenerowanego odgromnika. 5. Odtworzenie obwodów pomocniczych. 6. Odtworzenie układu ogrzewania elektrycznego (wraz z zakupem piecyków). 7. Odtworzenie układu oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. 8. Wykonanie i montaż odbieraka lirowego. 9. Wykonanie sprzęgów. 10. Pozyskanie i montaż solenoidu. 11. Odtworzenie piasecznicy wraz z mechanizmem uruchamiającym zsyp piasku. 12. Pokrycie dachu wagonu elektroizolacyjnymi docelowymi powłokami malarskimi. W wyniku realizacji tych prac wagon jest elektrycznie sprawny, to znaczy jest w stanie poruszać się "o własnych siłach" (dzięki pracy silników elektrycznych). Restauracja docelowo zakłada pełną rekonstrukcję wagonu zgodnie z stanem z początku eksploatacji. Wagon ma być po ostatecznym zakończeniu procesu rekonstrukcji i restauracji w pełni sprawny i dopuszczony do ruchu ulicznego, choć jego użytkowanie - ze względu na wartość historyczną - będzie ograniczone. Prace pod nadzorem Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego realizowała firma Polmat Artur Matkowski. Zadanie było finansowane przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl).

Dodano: 23 grudnia 2019