Wybierz język: [pl] [en]

Witaj na oficjalnej stronie Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego!

Klub Sympatyków Transportu Miejskiego powstał jako niezależna inicjatywa osób związanych ze środowiskiem wrocławskich miłośników komunikacji, a także innych osób żywo zainteresowanych tematyką transportu publicznego. Głównymi celami, jakie sobie wyznaczyliśmy, jest pozyskiwanie i zachowywanie jako zabytków wycofywanych pojazdów komunikacji publicznej, zbieranie eksponatów oraz innych pamiątek związanych z transportem zbiorowym, a także odkrywanie jego historii wraz z dokumentowaniem bieżących wydarzeń.

Aktualności

 • Impreza tramwajem Konstal N #1332

  24 marca 2019

  Dzień po wiosennym przejeździe naszymi autobusami zapraszamy na imprezę zabytkowym tramwajem Konstal N o numerze taborowym 1332. Wagon ten przez przynajmniej osiem ostatnich lat nie jeździł po mieście, a możliwości przejechania się nim i zrobienia mu zdjęć nie było chyba dłużej. W grudniu Klub Sympatyków Transportu Miejskiego użyczył ten tramwaj od Gminy Wrocław i go naprawił, regenerując też cześć podzespołów. W wyniku tego uzyskał dopuszczenie do ruchu. Teraz zapraszamy na ogólnodostępny przejazd, który odbędzie się 24 marca 2019 r.
  czytaj więcej
  Dodano: 23 lutego 2019

 • Powitanie wiosny z Klubem Sympatyków Transportu Miejskiego

  23 marca 2019

  W sobotę 23 marca 2019 r. zapraszamy na przejazd specjalny naszymi zabytkowymi autobusami z okazji początku wiosny. Zaczynamy o godz. 10:00 spod zajezdni na ulicy Legnickiej 65, by skończyć o 18:00 w tym samym miejscu. W połowie imprezy planowany zajazd na zajezdnię celem wymiany wozów.
  czytaj więcej
  Dodano: 19 lutego 2019

 • Zbieramy na remont naszego Ikarusa!

  31 grudnia 2019

  Trzydzieści trzy lata Ikarusów na naszych drogach to trwały element historii Wrocławia. Posiadając ostatniego Ikarusa jeżdżącego po stolicy Dolnego Ślaska, chcemy go wyremontować i sprawić, by można byłoby go od czasu do czasu zobaczyć na ulicach.
  czytaj więcej
  Dodano: 7 grudnia 2016

Nasze działania

 • Postępy prac przy wagonie Konstal N #1332

  20 lutego 2019

  Postępują prace przeglądowe i naprawcze przy wagonie Konstal N o numerze taborowym 1332. W ostatnim czasie m.in. przeglądnięto ramy oporowe, wymieniając część spiral i malując okolice miejsca ich montażu, zregenerowano pantograf i nastawnik (przede wszystkim czyszczenie krzywek), remontowi poddano też przetwornicę, kontynuowano prace przy drugich drzwiach (remont silnika, regulacja mechanizmu przesuwania). Wagon wkrótce będzie można zobaczyć na wrocławskich torach.

  Postępy prac przy wagonie Konstal N #1332
 • KSTM wygrał konkurs na realizację trzeciego etapu odbudowy wagonu Maximum

  19 lutego 2019

  Konkurs został ogłoszony i rozstrzygnięty przez Gminę Wrocław, która przeznaczyła na realizację zadania publicznego kwotę 400 000 zł. Celem projektu jest kontynuacja odbudowy i kontynuacja procesu przywracania do stanu pierwotnego z czasów powstania unikalnego wagonu tramwajowego typu Maximum z 1901 r., jedynego zachowanego w Polsce i jednego z nielicznych na świecie. Prace finansowane z przyznanej dotacji obejmą odtworzenie instalacji elektrycznej, w tym regenerację, konserwację i montaż nastawników wraz z dostosowaniem ich do przywróconego kształtu pomostów, a także otworzenie odbieraka prądu i kilka innych działań (m.in. odtworzenie piasecznicy wraz z mechanizmem uruchamiającym zsyp piasku oraz pokrycie dachu wagonu elektroizolacyjnymi docelowymi powłokami malarskimi). W wyniku realizacji tych prac wagon będzie elektrycznie sprawny, to znaczy będzie w stanie poruszać się "o własnych siłach" (dzięki pracy silników elektrycznych). Do realizacji prac częściowo przydatna będzie zachowana oryginalna i przygotowana przez członków Klubu dokumentacja techniczna. Brak jednak takich szczegółowych dokumentów właśnie dla instalacji elektrycznej, co zmusza do wykorzystania rozwiązań z innych wagonów pochodzących z podobnego okresu. Odtworzenie instalacji elektrycznej wymagać więc będzie zaprojektowania całego układu okablowania i podzespołów, biorąc pod uwagę cechy (m.in. oporność) silników i nastawników. Ze względu na potrzebę wykorzystania szlachetnych materiałów i specjalistycznego sprzętu koszty planowanych prac są dość wysokie. Sam zakup kabli może kosztować około 100 000 zł. Trudne do pozyskania są np. sprężyny z drutu oporowego i elementy porcelanowe do ram oporowych, a także krzywki do nastawników. W wyniku realizacji zaplanowanych prac Wrocław uzyska naprawdę cenny – a docelowo też sprawny – zabytkowy tramwaj, którym będzie mógł się chwalić na wielu forach.

  Wartość tramwaju Maximum wynika z tego, że czteroosiowe wagony z początku XX w. są niezwykłą rzadkością na skalę światową. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych można spotkać jedynie pojedyncze egzemplarze. Do tej pory tylko Berlin może pochwalić się trzema eksponatami obrazującymi różne stopnie modernizacji wagonów tego typu: od początków eksploatacji po przebudowy z okresu międzywojennego. Wrocław ma to szczęście, że w swej historii również posiadał podobne wagony oraz że możliwa jest rekonstrukcja chociaż jednego, który z pewnością – w przypadku pieczołowitej restauracji – stanie się atrakcją miasta. W Europie Środkowo-Wschodniej jest to jeden z pojedynczych egzemplarzy tego typu tramwajów (np. w Libercu znajduje się tramwaj z wózkami typu Maximum-Minimum, ale został sprowadzony ze Szwajcarii). Zadanie będzie więc prowadzone z zachowaniem wszystkich wymogów realizacji prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym. Nie tylko biorąc pod uwagę wpisanie pojazdu do rejestru zabytków, ale też ze względu na jego wiek, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne prekursorskie dla początku XX w., a także niewielką całkowitą liczbę zachowanych egzemplarzy należy go traktować jako obiekt szczególny.

  Podczas restauracji planuje się zorganizowanie ogólnodostępnej prezentacji wagonu, mającej na celu pokazanie przebiegu prac wspieranych przez Gminę Wrocław. Prezentacja odbędzie się 7 września 2019 r. na terenie dawnej zajezdni tramwajowej "Popowice" przy ul. Legnickiej 65 i będzie połączona z większą imprezą plenerową poświęconą dziedzictwu środków transportu.

  KSTM wygrał konkurs na realizację trzeciego etapu odbudowy wagonu Maximum
 • Konstal N #1332 z dopuszczeniem do ruchu

  18 stycznia 2019

  W dniu 18 stycznia 2019 r. wagon Konstal N o numerze taborowym 1332 przeszedł badania techniczne i został dopuszczony do ruchu. Jest to efekt prac prowadzonych przez nas od grudnia. Jednak to nie koniec działań związanych z tym wagonem. Po ich realizacji zaprosimy na pierwszy od dobrych kilku lat przejazd tym tramwajem - najprawdopodobniej w lutym.

  Konstal N #1332 z dopuszczeniem do ruchu
 • Archiwum naszej działalności

Zdjęcia